KATASTARKO-TOPOGRAFSKE PODLOGE: 
 • za potrebe urbanističkih projekata 
 • za potrebe glavnih i idjenih projekata niskogradnje 
 • za potrebe glavnih i idjenih projekata visokogradnje 
 • za potrebe glavnih i idjenih projekata hidrogradnje 

SNIMANJE VODOVA I INSTALACIJA:

 • snimanje svih vrsta podzemni i nadzemnih vodova 
 • snimanje stubnih mesta za telekomunikacije

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IZVEDENOG STANJA:

 • snimanje izvedenog stanja objekata niskogradnje i visokogradnje 
 • snimanje za Projekti geodetskog obeležavanjapotrebe određivanja kubature

GEODETSKI PROJEKTI:

 • izrada operativnih poligona i projektne dokumentacije 
 • izrada projekata oskultacije 1D, 2D, 3D 
 • izrada geodetskih mikromreža za potrebe izvođenja različitih infrastrukurnih objekata i praćenje sleganja objekata i tla 

SNIMANJE IZVEDENIH POVRŠINA OBJEKATA: 

 • snimanje i izrada elaborata izvedenih površina objekata za potrebe uknjižbe, prodaje i rentiranja. 

​​

FORMIRANJE GRAĐEVINSKIH PARCELA:

 • obeležavanje i izrada elaborata građevinskih parcela definisanih urbanističkim projektima 


KATASTARSKA GEODEZIJA:

 • snimanje i izrada elaborata za sve katastarske poslove ​